SP9. Jean Constantin
Liviu Iliescu - Expresii - linii din universul fizionomiilor trasate de autor aplicand si unele tehnici bioptice