Camera bioptica

Bioptical Art - Liviu Iliescu

Ca urmare a unor cercetãri îndelungate, ale cãror rezultate le-am publicat partial, am elaborat metode pentru a mãri substantial numãrul stimulilor în artele plastice (picturã si sculpturã). Astfel prin elaborarea de lucrãri plastice concepute sã prezinte stimuli diferiti pentru fiecare ochi în parte, se ajunge la introducerea în artele plastice a fenomenelor ca: rivalitate retinianã, acordul retinelor, fuziune coloratã, stereoscopie, pseudoscopie dirijatã, etc. Pentru observarea ansamblului se asazã în dreptul unui ochi un mic dispozitiv optic de constructie simplã.

Observarea trebuie sã se facã în spatii anume organizate (Fig. 41) astfel ca observatorul sã stea comod (eventual într-un fotoliu) si sã priveascã în liniste, netulburat, modul în care propriul sãu psihic rãspunde acestor stimuli. Pentru acest scop se pot organiza spatii, în care sã se poatã modifica si structura iluminatului si de la caz la caz introducerea unui fond muzical (dau un exemplu în schita alãturatã).

O casetã (A) în care se monteazã si se pot expune pe rând picturi bioptice (în rame adecvate) dispunând de mijloace pentru telecomandarea lor.

Tablourile (B) sunt asezate unul în spatele celuilalt în partea de sus a casetei si la comandã pot fi lãsate câte unul– ca de exemplu tabloul C-pentru a fi privit în decuparea D.

O serie de fotolii (E) prevãzute cu dispozitive bioptice sunt asezate la distante de 4-10 metri, dupã caz în functie de dimensiunile tablourilor. Se prevãd orgi de lumini cromatice (F) si un iluminat indirect (G) de asemenea cromatic, toate comandate de la un fotoliu principal.

Numãrul fotoliilor trebuie limitat pentru a nu perturba contemplarea.

În partea inferioarã, plasatã lateral lângã casetã, se aflã o placã turnantã (H) pe care sunt asezate diferite forme spatiale (I) într-o constructie închisã (K), forme spatiale, bioptice pentru a fi prezentate pe rând, câte una, prin telecomandã.

Acþionarea seriilor de tablouri bioptice sau forme spaþiale bioptice, se poate programa separat dar si în combinatie, ambele serii de lucrãri sunt concepute sã fie privite cu acelasi dispozitiv bioptic.

În cazul unor spatii cu amenajãri complexe, fotoliile se monteazã pe o placã turnantã (L) comandatã astfel încât unghiul de privire sã poatã fi schimbat cãtre cele douã directii, respectiv fie pentru privirea tablourilor bioptice, fie pentru privirea formelor tridimensionale bioptice.